Zebra's (op) pad in Kapama Zuid-Afrika

Na een hevige regennacht verschenen om 5 uur 's morgens deze zebra's op onze weg (Kapama Zuid-Afrika).


Het tegenlicht en de mist gaf deze kleurschakeringen.

Comments for Zebra's (op) pad in Kapama Zuid-Afrika

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 08, 2010
Rating
starstarstarstar
Ochtendgevoel
by: Patrick

Hallo,

Deze foto geeft goed het gevoel weer van een vroege ochtend-safari in Afrika.

Misschien dat je nog even je contactgegevens kunt opsturen, zodat je ook meedoet aan de wedstrijd.

Groeten,
Patrick.


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Safari in Afrika.