Wie kijkt naar wie? Gelada Baviaan Ethiopië

by Schellingerhout
(Utrecht Holland)

Gelada Baviaan in de Simien hooglanden

Gelada Baviaan in de Simien hooglanden

Hier een foto van de Gelada baviaan, alleen te vinden in het Simien gebergte in Ethiopië.


De apen wonen in grote getale bij elkaar en komen 's morgens uit de bossen naar de hoogvlakte om te eten en te spelen.

Kenmerkend voor deze apensoort is de rode verkleuring in de vacht; vooral bij mannetjes te zien.

Als je ze rustig benadert kun je ze van heel dichtbij bewonderen en zij jou!

Comments for Wie kijkt naar wie? Gelada Baviaan Ethiopië

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 01, 2010
Rating
starstarstarstar
Unieke apensoort
by: Patrick

Hallo,

Heel bijzondere foto van deze unieke apensoort. Prachtig, om zo dicht bij zulke dieren in de buurt te komen.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Safari in Afrika.