Welk trosje bananen?

by Rob Verbeek
(Nederland)

Iene miene mutte...

Iene miene mutte...

Tijdens onze reis door Tanzania zagen we deze vrouw, die lijkt te twijfelen welke tros bananen ze zal kopen.

Comments for Welk trosje bananen?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 08, 2010
Rating
starstarstarstar
Overvloed, naar het schijnt
by: Patrick

Beste Rob,

De bananen lijken hier wel in overvloed te zijn. Maar schijn bedriegt...

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.