Wat is de herkomst van dit Afrikaanse masker?

by Ad Nuijten

Wij hebben op een markt in België een houten masker gekocht.

We willen graag de herkomst en achtergronden van dit masker weten.

Wie herkent de stijl van dit masker, heeft soortgelijke maskers eerder gezien, of kan wat meer vertellen over dit type maskers?

Comments for Wat is de herkomst van dit Afrikaanse masker?

Click here to add your own comments

May 12, 2011
Niet authentiek gelede-masker
by: Anonymous

Dit lijkt op een fantasie masker geïnspireerd op de gelede-maskers van de Yoruba uit Nigeria. Dit leidt ik af van de vorm van de ogen en de scarificaties op de wangen.

Het is niet authentiek, voor zover ik kan zien, en lijkt gemaakt voor de toeristische markt.

May 12, 2011
Masker.
by: Anonymous

Hartelijk dank voor uw uitleg.
Met hartelijke groeten,
Ad Nuijten

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.