Vrolijk zwaaien in Oeganda

by Marijke
(Nederland)

Toeristen zijn in Oeganda nog een bezienswaardigheid en een vrolijke afwisseling.

Zo ook voor dit groepje kids, dat zo gauw ze ons in de gaten kregen al begonnen met zwaaien.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.