Vlieg niet met South Africa Airways

by Annemieke
(Kyalami SA)

Beste mensen, mochten jullie weer naar Zuid Afrika willen reizen, vlieg dan niet met SAA (South African Airways). Deze vliegtuigmaatschappij uit Zuid Afrika, is door tientallen jaren fraude etcetera omgevallen.

Comments for Vlieg niet met South Africa Airways

Click here to add your own comments

May 04, 2020
Het einde nabij
by: Patrick

Inderdaad, het einde is nabij voor South African Airways. In hoeverre fraude en corruptie daar een invloed in hadden weet ik niet. Feit is dat de Coronacrisis een belangrijke factor is, en dat de Zuid-Afrikaanse regering er geen geld meer in wil stoppen (zoals de Nederlandse regering bijvoorbeeld wel bij KLM doet).

Al het personeel is een ontslagaanbieding gedaan. En ondertussen bekijkt de regering of er een nieuwe luchtvaartmaatschappij kan worden gevormd.

Het advies van Annemiek is dus voorlopig het enige juiste: niet vliegen met SAA.

Jul 12, 2020
doorstart? NEW
by: Anonymous

Veel vliegtuigen zijn aan de lease maatschappij terug gegeven.
Momenteel wordt onderzocht of er een doorstart mogelijk is.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.