Verknipt leven - geestelijk gehandicapt in Oeganda

by Leo Annyas
(Maria Hoop, Nederland)

Jonathan is een geestelijk gehandicapte jongen. Hij woont in een armoedig hutje, samen met zijn tante in de binnenlanden van Oeganda.


Zij zorgt voor hem, zo goed en zo kwaad als mogelijk. Vaak wordt er honger geleden omdat er geen geld voor eten is. Kleding is luxe.

Moeder is uit beeld, zij is met de noorderzon vertrokken.

Jonathan en zijn tante zitten vaak voor hun hutje. Zij hebben dan uitzicht op een, voor Oegandese begrippen, luxe villa. Er staat een auto voor de deur.

Hier woont de vader van Jonathan. Hij wil niets van zijn zoon weten, bekommert zich er dus niet om.

Zie ook www.lejofonds.nl.

Comments for Verknipt leven - geestelijk gehandicapt in Oeganda

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 08, 2010
Rating
starstarstarstar
Schrijnend
by: Patrick

Beste Leo,

Een schrijnend geval, zoals er zoveel zijn in Afrika. Heel mooi dat je met je stichting deze kinderen probeert te helpen.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.