Valley of desolation

by Marc König
(Eindhoven)

Deze foto is gemaakt in de Valley of Desolation, in de buurt van het plaatsje Graaf Reinet, Zuid-Afrika.

Ondanks het feit dat er een township is, is het gebied verlaten en rustig.

Vanaf het punt waar ik de foto heb genomen kun je een enorme vlakte overzien waar je weken zou kunnen ronddwalen zonder er iemand tegen te komen. Het was erg indrukwekkend.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.