The Boss of the Elephants

by Martien Janssen
(Utrecht)

Er is niets mooiers dan dagen spenderen in een Afrikaans wildpark, los van de wereld, recht in de natuur.


In de Pilanusbergen maakten we het mooist mogelijk mee toen we bij het water geparkeerd hadden om een grote olifantengroep te bekijken, aan de overkant van het water, ruim een kilometer verder.

In de verte turend kwam er onverwachts een groep van ruim 30 olifanten uit de bosjes links van ons om enkele meters voor ons in het water te spelen en wassen, met kleine olifantjes en al.

Een prachtig moment dat we volgden totdat de groep weer verdween. De grootste olifant en baas van de groep bleef nog enige tijd achter, de boel in de gaten houdend of er geen gevaar was, z'n slurf rustend op z'n niet-beschadigde tand.

Een gevoel van verantwoordelijk dat me raakte, de grote beschermheer van de groep, nietig in dat enorme en harde landschap.

Comments for The Boss of the Elephants

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 08, 2010
Rating
starstarstarstar
Mooi om verrast te worden
by: Patrick

Beste Martien,

Wat mooi om verrast te worden door zo'n groep olifanten. En met een mooi plaatje van de baas als afsluiter, prachtig!

Groeten,
Patrick

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Safari in Afrika.