Sossusvlei Dead Vlei

by Martijn Visser
(Bunnik, the Netherlands)

In Namibië heb je het wildpark Sossusvlei. Dit park kent iedereen het best denk ik van de windows-achtergrond, de rode woestijntoppen.


Midden tussen die zandduinen ligt een stukje land met een kurkdroge grond en met wat dode bomen. Een prachtig plekje!

Comments for Sossusvlei Dead Vlei

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 09, 2010
Rating
starstarstarstar
Groeit daar nog iets?
by: Patrick

Beste Martijn,

Dat is inderdaad een mooi plekje. Wel vraag je je af of die bomen ooit nog weer gaan bloeien, of er nog nieuwe komen.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.