Snelheid geboden om sunburd te fotograferen

by Marc König
(Eindhoven)

Deze foto is gemaakt in Krugerpark zuid-Afrika.

Om deze sunbird op de foto te kunnen zetten, was er snelheid geboden.

Het beestje vloog van bloem tot bloem, en was niet bepaald van plan lang voor me te poseren.

Toch gaf hij me net genoeg tijd om deze plaat te maken.

Comments for Snelheid geboden om sunburd te fotograferen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 17, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Het is bijna onmogelijk...
by: Anonymous

... om dit vogeltje op de foto te krijgen, en als het dan toch lukt... Dat alleen verdient al een eervolle vermelding.

Ada

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.