Shoebill

by Marij ke
(Nederland)

Tijdens een boottocht in de Mabamba Swamp(Oeganda) zagen we deze schoenbek ooievaar.

Hij is vrij zeldzaam, want zij legt maar 1x in de 5 jaar 2 hele breekbare eieren en er zijn dan ook weinig eieren die echt uitgebroed worden.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.