Serengeti a la "Out of Africa"

by HvdP
(Son)

Na beklimming van de Kilimanjaro, gingen we op onderzoek in het Afrika a la "Out oif Africa".

We vonden het in de Serengeti.

Comments for Serengeti a la "Out of Africa"

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 13, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Grote leegte
by: Sebastiaan - jury

Ik vind dit een sterke compositie vooral door de kleuren en de grote leegte die zich rond de boom bevind.

Ook vind ik het een mooi gegeven dat er een kudde dieren onder de boom staat

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.