's ochtends vroeg in de Erg Chebbi, Marokko

by Sue van Soest
(utrecht, the netherlands)

...

Comments for 's ochtends vroeg in de Erg Chebbi, Marokko

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 27, 2010
Rating
starstarstarstar
Vertel er eens iets bij
by: Patrick

Beste Sue,

Mooie foto! Maar zoals je hebt kunnen lezen telt ook het verhaal bij de foto mee in de beoordeling. Gebruik dus het commentaar formulier om er nog wat bij te vertellen.

Groeten,
Patrick.

Jun 27, 2010
Rating
starstarstarstar
stilte
by: zeester

een echt stilleven.......(zo zonder tekst)

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.