Rennende gnoes, van de Masai Mara naar de Serengeti...

Rennen om te overleven

Rennen om te overleven

Dat alle gnoes het niet overleven, weten we allemaal. Ik heb het over de migratie van de gnoes. Zelfs de jonge kalven moeten direct, letterlijk, op hun benen staan om mee te kunnen rennen.


Tijdens de oversteek van de Mara rivier, komen veel gnoes niet aan de overkant. De wachtende krokodillen hebben ze dan al te pakken en het is voor hun een lekkere maaltijd. Best triest, maar zo is de natuur eenmaal...

Comments for Rennende gnoes, van de Masai Mara naar de Serengeti...

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 11, 2010
Rating
starstarstarstar
Survival of the fittest
by: Patrick

Hallo,

In Afrika is het inderdaad vaak survival of the fittest, zeker bij de migratie van de gnoes. Zo te zien redden deze gnoes het wel.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Safari in Afrika.