Reistijden in Krugerpark

by sander
(NL)

Hallo,


wij gaan met ons gezin door het Krugerpark. Ik heb een vraag over de reistijden.
De route is als volgt:
- wij gaan 's ochtends bij Orpen gate het Krugerpark in.
- 's avonds hebben wij een lodge bij Komatipoort helemaal in het zuid-oosten.

De afstand is 200km. Nu vraag ik me af of dat wel een te berijden afstand is op 1 dag, zeker omdat we ruim de tijd willen nemen om wild te kijken en zoeken, en niet de hele dag het gevoel willen hebben dat we door moeten rijden.

Hopelijk heeft iemand ervaring hierme.
Alvast dank voor de hulp!

Comments for Reistijden in Krugerpark

Click here to add your own comments

Nov 03, 2017
Lijkt me wel te doen NEW
by: Patrick

Nee, daar heb ik geen ervaring mee. Maar 200 kilometer lijkt me best te doen. Je zal wel veel moeten rijden, maar kan dan ook genoeg wild zien lijkt me.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.