Reis naar Burkina Faso

by Enny Tan
(Vlaardingen, Netherland)

In Burkina Faso hebben we veel kamelen gezien onderweg.


En Lekker gelunched langs de weg naar Mali!

Comments for Reis naar Burkina Faso

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 08, 2010
Rating
starstarstarstar
Wat zien we??
by: Patrick

Beste Enny,

Met name de tweede foto roept veel vragen bij me op. Kun je er misschien iets meer over vertellen?

Wat zien we precies? Heb je ervan gegeten? Reisde je met locals naar Mali?

Hoe meer je vertelt, hoe interessanter de foto wordt, en hoe meer kans je maakt in de wedstrijd!!

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.