Processie van springbokken in Etosha Namibie

by Judith
(Nijmegen)

2009, Namibië, Etosha national park.

Een reis door Namibië met onze eigen 'jeep met tent op het dak'. Deze foto laat de leegte en uitgestrektheid zien van Namibië, met tot aan de horizon een processie van springbokken.

Comments for Processie van springbokken in Etosha Namibie

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Jul 13, 2011
Rating
starstarstar
kleuren
by: Marij ke

Mooie kleuren en wat een vlakte

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.