potholes!

by Natalie de Graaf
(Breda)

potholes

potholes

de wegen in Kwazulu Natal Zuid-Afrika zijn een avontuurtje

Comments for potholes!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 13, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Sprekend maar rommelig
by: Sebastiaan - jury

Ik vind deze foto van de zogeheten potholes wel erg spreken maar doordat de lijnen in de foto niet naar 1 punt leiden rommelig.

Aug 01, 2011
Rating
starstarstarstar
Origineel
by: Ada

Originele foto. Leuk!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.