Opstaan met witnekraven op Kilimanjaro

by Danny Wijnants
(België)

Witnekraven bij zonsopgang op Kilimanjaro, Shira Hut kamp.

Mount Meru op de achtergrond, ca 70 km verderop.

Links, de schaduw van Kilimanjaro die langzaam over Mount Meru schuift.

Comments for Opstaan met witnekraven op Kilimanjaro

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 13, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Interessant
by: Satinah - jury

Deze foto laat een mooie ochtendstond zien, maar de vogels maken het beeld interessant.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.