Op naar de markt

by Peustjens Theo
(Beringen, Belgie)

Dit is een foto genomen in Mali waar de plaatselijke bevolking zich met paard en kar moest verplaatsen naar een plaatselijke markt.

In dit geval moesten zij een rivier oversteken.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.