Op je kinderfiets

by Hans Moolenaar
(Haarlem)

Op onze eerste reis naar Burkina Faso bezochten we een van de projecten van het Burkina Faso Platform.


Kinderen worden door hun moeder meegenomen naar de steengroeve waar het voor kinderen erg gevaarlijk is. Dit project vangt dagelijks deze kinderen op in de "garderie" waar de jongeren kunnen spelen en de ouderen les krijgen.

We hadden het voorrecht een bezoek te brengen en tevens wat speelgoed af te leveren.

Deze zusjes delen heel lief een kinderfietsje.

Comments for Op je kinderfiets

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 14, 2010
Rating
starstarstarstar
Indrukwekkend
by: Patrick

Beste Hans,

Het moet indrukwekkend geweest zijn om enerzijds het zware werk bij de steengroeve te zien, en anderzijds de kinderopvang daarbij.

Groeten,
Patrick

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.