Oog in Oog

by Annemie

met een leeuw...

met een leeuw...

Afgelopen december ben ik voor het eerst in Afrika geweest, Zuid Afrika om precies te zijn. Tijdens deze reis heb ik een aantal safari's gemaakt waarbij ik het gevoel had soms oog in oog te staan met de wilde dieren.

Dit is een heel indrukwekkende ervaring geweest en hierdoor één van m'n meest bijzondere reizen die ik gemaakt heb.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.