Vakantie in Afrika Fotowedstrijd 2011: officiële regels

Welkom bij de Vakantie in Afrika Fotowedstrijd 2010. Deze pagina bevat de officiële regels. Neem deze informatie goed door voordat je je inschrijving doet.

Bezoek van de Hamer stam bij onze tentjes
Voorbeeld inschrijving: bezoek van de Hamar stam

Wanneer insturen

De wedstrijd start op 15 juni 2011 en duurt tot middernacht op 15 augustus 2010. Alle inschrijvingen moeten op dat moment zijn verstuurd via dit deelname formulier op deze website.

Merk op: de mening van anderen telt deels mee in de beoordeling. Hoe sneller je inschrijft, hoe meer gelegenheid je aan anderen geeft om jouw bijdrage een positieve beoordeling te geven!

Hoe inschrijven:

Iedere inschrijving bestaat natuurlijk uit een foto, genomen in Afrika. Maar het bevat ook een beschrijving van de foto, inclusief de plaats waar de foto is genomen en de omstandigheden waaronder dat is gebeurd.

De beschrijving wordt meegenomen in de beoordeling, dus hoe leuker, interessanter, of indrukwekkender beschreven, hoe beter!

De foto moet origineel zijn. Dat wil zeggen dat hij genomen moet zijn door jezelf, een familielid of kennis. Er mag geen copyright van anderen dan de maker op rusten, noch mag de inzending inbreuk maken op de rechten van anderen.

Door deelname verleent de inzender toestemming aan het ongelimiteerd gebruik van de foto en tekst op vakantie-in-afrika.com .

Het is mogelijk om meerdere foto's per persoon in te zenden, via dit deelname formulier.

Jurering:

Jurering vindt plaats door 5 deskundige juryleden (of eigenlijk 6):

Satinah Jellema, Bedrijf en Industrie fotograaf en Zuid-Afrika liefhebster, www.sjeworks.nl

Simone Janssen, fotograaf, psycholoog en verslaafd aan Afrika, www.simonejanssen.nl

Mariska Mörs, fotograaf www.puurjijfotografie.nl

Gerard Velthuizen, directeur/bestuurder Woonwijze, betrokken wereldburger en part-time fotograaf en Zuid Afrika fan, www.gerardvelthuizen.com

Ruud Gijbels en Caroline Post, fervente Afrika-reizigers en amateurfotografen, www.afrikafotosafari.nl/ .

Sabine Kuipers-van der Meer, voormalig wereldreizigster, nu eigenaar www.vakantie-met-kinderen.com

Daarnaast telt het totaal aan beoordelingen van bezoekers aan vakantie-in-afrika.com ook even zwaar als één jurylid. Merk op: slechts één beoordeling per inzending per IP-adres.

Van ieder jurylid krijgen de 5 beste inzendingen respectievelijk 5, 4, 3, 2, en 1 punt. Welke inzending het meeste punten verzamelt wint de eerste prijs, enzovoorts. In het geval van een gelijke stand wint de inzending met de meeste hoge beoordelingen (dus de meeste nummers 1, de meeste nummers 2 etcetera).

Prijzen:

De winnaar verdient een grote afdruk op Canvas van de winnende foto, ter waarde van € 50.

Bij meer dan 15 inschrijvingen verdienen ook de nummers 2 en 3 een afdruk op canvas, in een iets kleiner formaat.

Indien een winnaar niet in staat is zijn of haar prijs in ontvangst te nemen, danwel niet bereikbaar is binnen 7 dagen na bekendmaking van de uitslag, vervalt de prijs.

Geldigheid en voorwaarden

Deze fotowedstrijd valt onder de Nederlandse regelgeving, en is open voor alle deelnemers van 18 jaar en ouder. Professionele fotografen mogen deelnemen maar genieten geen voordeel boven andere inschrijvingen, met name omdat ook de beschrijving bij de foto meetelt.

Door sturen van een inschrijving accepteert de deelnemer deze voorwaarden, en stelt hij de inschrijving ter beschikking voor ongelimiteerd gebruik op deze website.

Om een prijs in ontvangst te kunnen nemen voorziet de deelnemer zijn of haar inschrijving van een geldig e-mail adres en, na verzoek daartoe, geldige naam en adresgegevens. Deze gegevens zullen niet gedeeld worden met anderen, noch gebruikt voor andere doeleinden dan notificatie over deze fotowedstrijd.

De deelnemer vrijwaart vakantie-in-afrika.com van enige juridische claims van schade, kosten, verwondingen, of verliezen in welke vorm dan ook (inclusief, maar niet gelimiteerd tot het verlies van eigendomsrechten of privacy).

Notificatie van de uitslag

De uitslag van de fotowedstrijd wordt gepubliceerd in de eerste uitgave van Afrika Nieuws, de nieuwsbrief van www.vakantie-in-afrika.com . Om deze notificatie te ontvangen worden deelnemers en geïnteresseerden verzocht zich vrijblijvend voor deze nieuwsbrief in te schrijven.

Tenslotte:

Deelnemers gaan akkoord met deze voorwaarden, die in alle opzichten definitief en bindend zijn.

Deze officiële regels bevatten de gehele overeenkomst tussen deelnemer en website (“de partijen”) met betrekking tot deze fotowedstrijd. Zij kunnen niet aangepast worden tenzij een geschreven document daarover wordt ondertekend door beide partijen.

Iedere deelnemer die handelt in strijd met deze regels zal worden gediskwalificeerd.

Ga nu snel naar het deelname formulier.