Namibisch farmleven

by Hester
(Berkel en Rodenrijs)

De kerstvakantie brachten we door in Zuidelijk Afrika.

Na een week in het hectische Kaapstad met talloze uitstapjes brachten we de kerstdagen door op een Namibische farm.

Rust-ruime-en genieten.
Een andere kant van Afrika.

Comments for Namibisch farmleven

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 13, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Mooi tegenlicht
by: Sebastiaan - jury

Een mooie tegenlicht opname mooie compositie. Vooral de timing (tijdstip) is over nagedacht

Sep 13, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Typerende foto
by: Simone - jury

Namibisch farmleven: dit is echt zoals ik Namibië ken, typerende foto.

Mooi licht, en je ziet ook direct dat het Afrika betreft.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.