De Mursi, oftewel Lipschotelstam

Mursi vrouw met lipschotel, Omovallei, Ethiopie

Enigszins geïsoleerd van de andere stammen in de Ethiopische Omovallei leven de Mursi, oftewel lipschotel stam.

De Mursi is een, ook voor Omovallei begrippen, primitieve stam. Hun levenswijze verschilt niet veel van die van de andere stammen in de regio, maar in hun gedrag wijken ze toch nogal af.

Slechte invloed van toerisme

Waar de stam van oudsher al terughoudend, en soms aggressief op buitenstaanders reageert, is dat sinds de komst van toeristen alleen maar toegenomen.

Voorheen kenden de Mursi geen geldeconomie. Bezit werd veelal gedeeld, of er was sprake van ruilhandel. Totdat de toeristen kwamen, en plots geld boden om foto's te nemen. En met dat geld kan men maar moeilijk omgaan.

Het gevolg is enerzijds mannen die veel drank kopen van het verdiende geld, en het grootste deel van de dag dronken rondlopen. En anderzijds een aggressieve benadering van toeristen.

De lipschotel

Die toeristen komen vooral af op de beroemde lipschotel. Over die schotel van klei gaan verschillende verhalen. De grootte van de schotel zou de grootte van de bruidsschat bepalen, of hij zou zijn geïntroduceerd om de interesse van slavenhandelaren te voorkomen.

De meeste verhalen kunnen waarschijnlijk naar het land der fabelen verwezen worden. De lipschotel dient vooral om zich te onderscheiden van andere stammen, en omdat de Mursi mannen het gewoon mooi vinden.

Het leven in de dorpen

Ook de Mursi leven vooral van hun vee, en leiden een semi-nomadisch bestaan. De hutjes hebben een ronde vorm, met kleine ingangen. Eigenlijk hebben ze wel wat weg van een iglo.

Het dagelijks leven in de dorpjes concentreert zich rond het vee voor de mannen, en rond het maken van eten voor de vrouwen.

Totdat er toeristen op komst zijn. Dan maken de vrouwen zich snel op, ze doen hun lipschotels in, en zoeken andere attributen op die ze traditioneel nooit gedragen hebben: petjes, hoorns en andere versiersels.

ALs de toeristen dan arriveren, worden die aangevallen en iedereen probeert zoveel mogelijk foto's van zichzelf gemaakt te krijgen, tegen zoveel mogelijk geld.

De toekomst

Gelukkig zijn er diverse reisorganisaties die zich bewust zijn van de problemen. Er wordt getracht een meer duurzame vorm van toerisme op te zetten.

Maar ook bezoekers kunnen bijdragen aan een verbetering, door niet snel foto's te willen schieten, maar zich meer te interesseren voor de cultuur van de Mursi. Een langer verblijf dan een uurtje foto schieten is zeer aan te raden.

Wil je de Mursi bezoeken, overweeg dat dan te doen via Mursi Community Tours, een reisorganisaties opgezet vanuit de Mursi zelf.

De Mursi is een apart volk, wereldberoemd om hun lipschotels. Maar wie verder kijkt dan de eerste indruk, ziet veel meer dan dat.