Mooie reisfoto’s?

by Joon
(Tilburg)

Ik ben een aantal foto reisboeken aan het maken van diverse landen die worden uitgegeven.


Als iemand mooie foto’s heeft van 300 dpi en het leuk vindt om zijn of haar foto’s en fotografische kwaliteiten :-) zo aan een groter publiek te tonen (als je dat leuk vindt met je naam erbij), dan kun je me je foto’s sturen met als naam per bestandje de beschrijving en je voor- en achternaam.

Groet Joon, info@joon.nu

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.