Mobiele telefonie

by Barbara
(Amsterdam)

Hallo, wij gaan 6 maanden rondtrekken in zuidelijke Afrika en vroegen ons af of het mogelijk is om een pre-paid mobiel te doen (of liever kortstondig abonnement) dat het hele gebied covered. dus niet alleen ZA maar ook Namibia, Botswana, Zambia, Tanzania en Mozambique.

Heeft iemand hier ervaring mee, of kan iemand een provider aanbevelen?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.