Minimalistisch Geluk

by Greet De Clercq
(Belgium)

Wat mij vooral trof bij het maken van deze reis was dat mensen daar met niets ook heel gelukkig zijn.


Wij zouden er iets van kunnen leren. Deze mensen zijn zo sociaal, verdraagzaam, behulpzaam...

Ik mocht zelf het kind in m'n armen nemen nadat ik gezegd had dat ik het een mooi kind vond. Het was zo lief. En de moeder ook, wie zou in dit land haar kind zomaar even aan een wildvreemde geven? Ik niet!

Maar deze vrouw. Ze had iets over haar, ze straalde rust uit. Als deze vrouw geld wou, ik gaf het haar! Ik zou haar willen helpen. Maar het fantastische aan haar was, zij wou niets van ons rijke westerlingen. Ze was gelukkig met hetgeen ze had, vrijwel niets.

Comments for Minimalistisch Geluk

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 15, 2010
Rating
starstarstarstar
Ook dat is Afrika
by: Anonymous

Beste Greet,

Ook dat is Afrika, zij hebben weinig nodig om gelukkig te zijn. En wij kunnen daar zeker iets van leren.

In welk land was dit?

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.