Memorial bij de militaire kazerne in Kigali (Rwanda)

by Daisy
(Rotterdam)

In 1994 werden tien Belgische paramilitairen vermoord, bij de militaire kazerne in de Rwandese hoofdstad Kigali.

Zij moesten van de Interahamwe sterven zodat de 'Mzungu' zich terug zouden trekken uit Rwanda en de Hutu-milities ongestraft ruim 800.000 van hun buren, vrienden en zelfs familieleden op gruwelijke wijze konden afslachten.

Niet iets dat past in het beeld van een vrolijke vakantie, maar wel iets waar je niet aan ontkomt in Rwanda. En ook zeker iets wat niet vergeten mag worden.

Als je bij één van de vele genocide-memorials geconfronteerd wordt met het inktzwarte verleden van het kleine Centraal-Afrikaanse land, besef je nog beter hoe mooi het is.

En als je dan ziet hoe de vele gevangenen die nu langzaamaan weer vrij komen zich tussen de slachtoffers van hun wandaden vestigen, groeit het respect voor de veerkracht van deze mensen.

Geen wraak want dan komt er nooit een einde aan en we moeten door. Door met bouwen op de krakkemikkige steigers die hier nooit door de ARBO-keuring zouden komen.

En door met (over)leven in het land van de duizend heuvels...

Comments for Memorial bij de militaire kazerne in Kigali (Rwanda)

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 17, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Beladen
by: Anonymous

Door voor zo'n beladen en zwaar onderwerp te kiezen verdien je al 5 sterren.
Ook wij zijn er geweest en kennen de impact van deze foto.

Ada

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.