Meisje in de zon, Oeganda

by Susanne Malfait
(Baarle-Nassau.)

In Oeganda was ik op bezoek bij een klein schooltje op een eilandje in het Victoriameer.

Alle kinderen vonden het geweldig een paar blanke mensen te ontmoeten. Er was speciaal een liedje voor ons ingestudeerd.

De kinderen waren door dolle heen door alle aandacht en alles wat er om hen heen gebeurde.

Behalve dit meisje


Ze staat wat dromerig voor zich uit te staren. De zon valt precies op haar gezichtje. Dat beetje zand op haar wang. Ik blijf het een mooi meisje en een mooie foto vinden.

Comments for Meisje in de zon, Oeganda

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 11, 2011
Rating
starstarstarstarstar
meisje in de zon
by: Anonymous

Wat een mooie , verstilde foto.
Het meisje straalt zo'n puurheid uit.
Ook het licht-schaduwspel op de droge grond is mooi.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.