Lopende vuilniszak

by John Jennissen
(Echt (L))

Deze man verzamelde plastic in de buurt van Pretoria.

Comments for Lopende vuilniszak

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 15, 2010
Rating
starstarstarstar
bron van inkomsten
by: Patrick

Beste John,

Sommige mensen in Afrika moeten van alles verzinnen om een bron van inkomsten te hebben. Dit kan toch niet veel opleveren, zou je zeggen...

Groeten,
Patrick

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.