Lekker hapje voor een chimpansee

by Marij ke
(Nederland)

In het Queen Elisabeth NP in Oeganda in een strook tropisch regenwoud; "Kyambura gorge".

Als je hier, onder begeleiding heen gaat, ga je op zoek naar de chimpansee familie die hier woont. Wij hadden geluk en hebben ze gevonden.

Deze heer zit lekker te smikkelen en trekt zich van ons niks aan.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.