Kleurrijke Masai ??

by Dicky Weidema
(Vlissingen, Zeeland, Nederland)

Tijdens een bezoek aan een Masai dorp zagen we kinderen spelen in het dorp. De kleur was ver te zoeken, zelfs de gezichtjes waren zonder kleur.


De volwassenen waren een grote kleurenpracht. Verderop zagen we een nijlpaard, net toen ik afdrukte landde er een reiger op het nijlpaard.

Comments for Kleurrijke Masai ??

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 08, 2010
Rating
starstarstarstar
Kleren maken de masai
by: Patrick

Beste Dicky,

Onze ervaring is dat de Masai kinderen vrijwel altijd kleren dragen die uit het westen afkomstig zijn. Ze zijn dus zo kleurrijk als de kleren die ze gekregen hebben...

De foto van het Nijlpaard verdient een aparte inschrijving (en ik beschouw hem ook zo).

Groeten,
Patrick

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.