Kennismaking met Zuid-Afrika

by Emma
(België )

Ik ben een studente uit België. Op school kregen wij lessen Afrikaans. In de lessen leerden we dat het mogelijk is voor ons om Afrikaans te begrijpen en dat het mogelijk is om Nederlands te begrijpen als je Afrikaans spreekt.


Ik zoek iemand die Afrikaans spreekt en mij kan helpen door met mij enkele keren te mailen over het dagelijkse leven in Zuid-Afrika en België. Hierdoor kan ik een vrijstelling krijgen op een examen dat voor mij heel belangrijk is.

Alvast bedankt

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.