Individueel rondreizen in Kalahari Botswana

by Nicole Willems
(Belgium)

Ik lees op verschillende websites dat het aangeraden is om met minstens 2 4x4's deze trip te maken. Wij zijn echter maar alleen. Iemand hier ervaring mee? Alle tips welkom.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.