In alle vroegte...

by Renske van der Maaten
(Breda)

In alle vroegte reden wij het Umfolozi park in. Na de olifant van dichtbij te hebben zien eten, liep hij op zijn gemak weer verder en dit leverde ons dit mooie plaatje op.

De sfeer en het gevoel moet je zelf beleven, want dan schiet een woord en een foto toch wel tekort!

Comments for In alle vroegte...

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 13, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Combinatie tegenlicht en lijnen
by: Sebastiaan - jury

Dit vind ik een goede tegenlicht opname. En in combinatie met de lijnen van de weg blijft je aandacht bij de olifant.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.