Handen vrij

by Daisy
(Rotterdam)

Typisch voor Afrika: dingen op het hoofd dragen.

In Rwanda zagen we soms mensen met een complete huisraad op hun hoofd langs de kant van de weg lopen.

Grote bossen brandhout, een eettafel plús stoelen, of groepen kippen voor de verkoop, alles past op het hoofd.

Deze vrouw heeft een relatief kleine teil met planten op haar hoofd. Maar ze draagt, ook zo kenmerkend, ook nog een kindje op haar rug.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.