Eye to eye met een luipaard in Kruger NP

by Karel Claessens
(Hengstdijk Nederland)

Op een morgen rijdend door Kruger Park. kwamen we dit mooie exemplaar tegen.


Hij of zij bleef gewoon staan tot het ultieme foto moment.

Comments for Eye to eye met een luipaard in Kruger NP

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 08, 2010
Rating
starstarstarstarstar
En die andere foto's?
by: Patrick

Beste Karel,

Zeker een prachtig plaatje!!

Je hebt er nog drie andere, hele mooie foto's bij geplaatst. Wat is het verhaal bij die foto's?

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Safari in Afrika.