Europa heeft de klok, Afrika heeft de tijd!

by Leo Annyas
(Maria Hoop, The Netherlands)

Wegversperring in Oeganda

Wegversperring in Oeganda

In Oeganda, de parel van Afrika zijn de wegen rood en stoffig.


Na een regenbui zijn die wegen vaak onbegaanbaar. En niet alleen na een regenbui.

Een vrachtauto met pech verspert de weg. Hulptroepen zijn nodig om de weg te verbreden. En dat kost veel oponthoud.

Maar hier geldt: Europa heeft de klok, Afrika heeft de tijd.

Zie ook www.lejofonds.nl.

Comments for Europa heeft de klok, Afrika heeft de tijd!

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 08, 2010
Rating
starstarstarstar
Mooie spreuk
by: Patrick

Beste Leo,

Mooie spreuk, en o zo waar.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.