Een zeer attente cheetah wacht af....

by Chantal Mazzei

Een attente cheetah

Een attente cheetah

Deze foto is door mijzelf genomen in de Ngorongoro-karater te Tanzania. Aangezien deze krater behoorlijk steil is, is de enige manier om hier binnen te komen met de jeep, zigzaggend naar beneden af te dalen.


Nadat we bijna horizontaal reden, zagen we plotseling een leeuw staan. Wat bleek nou? De leeuw maakte twee cheetahs onrustig en die gingen voor hem op de vlucht.

Er is maar een koning in het dierenrijk; De leeuw! Zo nu en dan keken de twee cheetahs achterom en later gingen ze erbij liggen. Dat verklaart deze foto die ik heb toegevoegd! Ik vind het een plaatje, het hangt zelfs vergroot boven ons bed!

Comments for Een zeer attente cheetah wacht af....

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 11, 2010
Rating
starstarstarstar
Sierlijke pose
by: Anonymous

Hallo Chantal,

Dit is inderdaad een hele mooie. Wat een mooi sierlijk dier is de cheetah toch.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Safari in Afrika.