Een voetbal van afval

by Karel Strick
(Genk)

Ik ben deze zomer op reis gegaan in Rwanda.

We gingen op missie bij een Belgische pater en bij het rond reizen in de prachtige streek rond Byumba zag ik deze jongen. Zo maakte ik deze mooie foto.

Comments for Een voetbal van afval

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 12, 2010
Rating
starstarstarstar
Voetbal in Afrika
by: Patrick

Beste Karel,

Tijdens het recente WK hebben we kunnen zien hoe voetbal leeft in Afrika. Op de meest afgelegen plekken wordt nog een balletje getrapt met dit soort, zelf gefabriceerde ballen.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.