Een kinderhand is snel gevuld....

by Nele De Saeger
(België)

Meisjes in Senegal

Meisjes in Senegal

Tijdens onze reis naar Senegal bezochten we een marktje, gelegen ver buiten het toeristisch gebied.


Bij het verlaten van de markt zagen we deze meisjes spelen met een pop...

Een pop, die bij ons snel voor de vuilnis bestemd zou zijn, is hier een waardevol speelgoed voor deze meisjes... Een kinderhand is hier nog snel gevuld...

Comments for Een kinderhand is snel gevuld....

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 29, 2010
Rating
starstarstarstar
Less is more
by: Patrick

Beste Nele,

Je hebt helemaal gelijk. Als je ziet hoeveel speelgoed de meeste kinderen in Nederland hebben, en dat vergelijkt met dit plaatje. Ik weet zeker dat deze meisjes met deze pop blijer zijn dan vele kinderen in Nederland met hun berg speelgoed.

Groeten,
Patrick

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.