Dogon meisje met baby

by Schellingerhout
(Utrecht Holland)

Meisje met baby op de rug

Meisje met baby op de rug

Ook bij het Dogon volk in Mali wordt de opvoeding vaak overgelaten aan oudere zusjes. Hier een meisje met een kleine baby op haar rug.

Comments for Dogon meisje met baby

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Jul 01, 2010
Rating
starstarstar
Ook hier
by: Patrick

Hallo,

Ja, dat ook hier de meisjes met babies lopen is niet verbazingwekkend. Wel een mooie foto met een wel heel kleine baby zo te zien.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.