Dogon dansers voor hun huisjes

by Schellingerhout
(Utrecht Holland)

Wederom de Dogonvallei in Mali.


Hier zie je de Dogon dansers en trommelaars voor hun typische huisjes.

Comments for Dogon dansers voor hun huisjes

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 01, 2010
Rating
starstarstarstar
Bijzondere huisjes
by: Patrick

Hallo,

Mooi, die combinatie van de bijzondere huisjes en de dansers.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.