Dogon dansers met maskers

by Schellingerhout
(Utrecht Holland)

De Dogon dansers met hun prachtige maskers

De Dogon dansers met hun prachtige maskers

in Mali moet je de Dogonvallei gezien hebben en de bijzondere bevolkingsgroep.


Omdat er iemand was overleden werd een oude rituele dans uitgevoerd; met maskers en speciale kleding om de doden te begeleiden naar het hiernamaals.

Comments for Dogon dansers met maskers

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 01, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Indrukwekkend
by: Patrick

Hallo,

Indrukwekkend, die maskers van de Dogon. Het is zeker een gebied en volk dat je eens gezien moet hebben.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.