Bankrekening in Oeganda

by Naoel
(Maria Hoop, The Netherlands)

Wie heeft ervaringen met het openen van een bankrekening in Oeganda?

Comments for Bankrekening in Oeganda

Click here to add your own comments

Jul 14, 2010
Hoge kosten
by: Patrick

Beste Naoel,

Om een bankrekening in Oeganda te openen is 10.000 shilling benodigd.

Voor de lokale mensen is dit heel veel geld, en dit is dus een grote barrière die veel mensen belemmert om verstandig met hun geld om te gaan.

Wil je verder informatie voor het openen van een rekening door lokale mensen, of voor een Nederlandse (of andere buitenlandse) partij?

Voor lokale mensen is het redelijk eenvoudig, zij hebben echter wel pasfoto's en identificatie benodigd.

Voor een buitenlandse partij is waarschijnlijk meer benodigd.

Groeten,
Patrick.

Jul 14, 2010
Bankrekening in Oeganda
by: Naoel

Patrick, bedankt voor je info. We willen voor een Nederlandse stichting ( Lejofonds - www.lejofonds.nl ) een rekening openen bij een Oegandese bank. We hebben dus aanvullende info nodig.

Jul 14, 2010
Benodigdheden
by: Patrick

Hallo Naoel,

Er zijn verschillende banken in Oeganda waar je een rekening kan openen. Je dient echter wel persoonlijk naar de bank te komen, met iedereen die de rekening straks mag gebruiken. Al die personen moeten hun handtekening zetten op een signature card.

Daarnaast is een "letter of introduction" nodig van een betrouwbare bron in Oeganda, kan bijvoorbeeld de Ambassade zijn.

Natuurlijk zijn ook een paspoort en pasfoto's nodig. Tenslotte wordt een minimale storting gevraagd, die kan variëren van 100 tot 500 US dollar.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar dit is wat ik kan vinden.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.