Automonteurs in Banjul

by Alice Massaro
(Groningen)

Tijdens ons verblijf in Senegal en Gambia kwamen we deze "straat" automonteurs tegen. Wij vonden het grappig dat ze zo'n oude auto weer aan de praat wilden krijgen.

Toen we er een foto van maakten werd het wel zeer duidelijk dat ze hier niet van gediend waren en wij renden richting het Presidentele Paleis Yahya Jammeh in de hoofdstad Banjul.

Volgende keer toch maar even vragen of we een foto mogen maken.

Ook foto's maken van het Paleis werd niet geaccepteerd.

Vriendelijke groet,
Alice/Okko

Comments for Automonteurs in Banjul

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 13, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Interessant
by: Mariska - jury

Op deze foto is aan de auto goed te zien dat het Afrikaans landschap zeer droog en stoffig is.

Wat deze foto sterk maak zijn de kleuren die dicht bij elkaar liggen maar vooral dat een van de mannen in de lens kijkt.

Wanneer je alle drie de mannen op hun rug had gekeken was de foto minder interessant geweest.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.