Als je haar maar goed zit, bij de Hamar stam

by Schellingerhout
(Utrecht Holland)

Al rijdend in het zuiden van Ethiopië komen we onverwacht deze Hamar vrouw tegen. Ze zwaait en wenkt naar ons en het blijkt dat ze water wil.


Waar ze vandaan komt en naar toe gaat is onduidelijk, op de meest afgelegen plekken duikt er ineens iemand op.

Haar haar is geverfd met de rode kleistof die vermengd wordt met de zelf gekarnde boter. Het ruikt zurig door de warmte.

Zij is versierd met schelpen die uit de rivier komen. Veel plastic kralen hangen als parels om haar nek.

Ik ben zo benieuwd waar de sleuteltjes om haar nek van zijn...

In ruil voor water mogen we een foto maken; fair deal.

Comments for Als je haar maar goed zit, bij de Hamar stam

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 03, 2010
Rating
starstarstarstar
Ruilhandel
by: Patrick

Hallo,

Vooral bij de primitieve stammen speelt ruilhandel nog altijd een grote rol. En door water te ruilen voor het nemen van een foto doe je perfect mee met dat systeem. Veel beter dus dan het geven van geld.

Die schelpjes komen overigens niet uit de rivier. Ook die zijn verkregen door te ruilen, evenals de kralen en die sleuteltjes.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.