Aapjeskijken of...

by Ansi
(Holland)

Aapjes kijken door een hek

Aapjes kijken door een hek

We kwamen hier voorbij en door deze compositie is het net een gevangenis.


Maar het was gewoon een hek om hun woonplek. ook zij konden het zien alsof ze naar ons gingen "aapjeskijken".

Comments for Aapjeskijken of...

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Jun 01, 2010
Rating
starstarstar
Wie kijkt naar wie?
by: Anonymous

Beste Ansi,

Bedankt voor je inschrijving. Wij hebben ons in Afrika ook regelmatig afgevraagd wie nou naar wie zat te kijken als we in een dorpje waren.

P.S. Je hebt geen e-mail adres opgegeven. Laat het ons alsnog weten via het contact-formulier, anders is je inschrijving helaas ongeldig.

Groeten,
Patrick.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Afrika Reis.